Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 04.07.2022

Liczba wejść na stronę: 897620
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 1
1 
 
Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń
tel. 56 612 24 10
fax 56 612 24 50
e-mail: sekretariat@zsm.torun.pl
www.zsm.torun.pl

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Toruniu, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Toruniu, Szkoła Muzyczna I stopnia w Toruniu, Szkoła Muzyczna II stopnia w Toruniu
dyrektor Litowska Kinga 

1 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A