Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 04.07.2022

Liczba wejść na stronę: 897616
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 5
1-5 
 
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń
tel. 56 622 46 37; 56 622 14 77
fax 56 622 46 37
e-mail: mdk@mdktorun.pl
www.mdktorun.pl
dyrektor Illeczko Magdalena 
 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza
Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruń
tel. 56 622 39 50
fax 56 621 01 55
e-mail: info@domharcerza.torun.pl ; oppdh@domharcerza.toru
www.domharcerza.torun.pl
dyrektor Puzdrowska Renata 
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Plac św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
tel. 56 657 74 90, 56 657 74 51
fax 56 657 74 52
e-mail: sekretariat@cku.torun.pl
www.cku.torun.pl

W skład CKU wchodzi Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
dyrektor Waczyńska Joanna 
 
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. św. Józefa 26A, 87-100 Toruń
tel. 56 654 47 24
fax 56 659 62 28
e-mail: ckp@ckptorun.edu.pl; ckz@ckz.torun.pl
www.ckptorun.edu.pl
dyrektor Borowski Tomasz 
 
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
ul. Plac św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
tel. 56 657 74 86
e-mail: metodycy@metodycy.torun.pl
www.cku.torun.pl/todmidn/index.php

W chodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego.
dyrektor Waczyńska Joanna 

1-5 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A