Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 04.07.2022

Liczba wejść na stronę: 897621
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 2
1-2 
 
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (z klasami dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu)
ul. Dziewulskiego 41, 87-100 Toruń
tel. 56 650 80 30
e-mail: zs6.torun@wp.pl
www.sp9torun.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19; Gimnazjum Specjalne Nr 19
dyrektor Golon Alicja 
 
Zespół Szkół Nr 26
ul. Fałata 88/90, 87-100 Toruń
tel. 56 648 57 84
fax 56 645 70 35
e-mail: zs26@torun.edu.pl
www.szkola26torun.pl

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26; oddziały dawnego Gimnazjum Specjalnego Nr 26, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 26
dyrektor Fuerst Marek 

1-2 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A