Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 23.10.2020

Załatwianie spraw w urzędzie

Jak załatwić sprawę?

   
   
Znaleziono procedur: 272
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>
Symbol Procedura
WSA 2.24 Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego
WSA 2.25 Decyzja o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
WŚiE 6.9 Dofinansowanie - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnaj ze studzienką rewizycyjną
WŚiE 6.8 Dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem.
WSA 2.19 Dowody osobiste wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich.
WAiB 8.9 Udzielenie pozwolenia na budowę - wydanie decyzji
WAiB 8.14 Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę/zmiana pozwolenia na rozbiórkę - wydanie decyzji
WŚiE 6.2 Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
WSA 2.1 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
WOM 1.37 Kierowanie tramwajem - wydanie pozwolenia
WOM 1.34 Międzynarodowe prawo jazdy - wydanie
WOM 1.5 Prawo jazdy - obowiązkowa wymiana
WOM 1.33 Prawo jazdy - rozszerzenie uprawnień
WOM 1.38 Prawo jazdy - wydanie zaświadczenia
WOM 1.6 Prawo jazdy - wymiana z powodu upływu terminu jego ważności oraz wydanie wtórnika

W bazie opisano sposób postępowania przy załatwianiu najczęściej spotykanych spraw w Urzędzie Miasta Torunia. Do większości postępowań są dołączone gotowe do wydrukowania i wypełnienia formularze.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A