Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022

Liczba wejść na stronę: 72991
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 21955421
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 10348101
Strona główna > 4702776
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 4636921
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 2501965
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1904451
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1725690
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1550710
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1459030
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1446281
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 1082690
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 902756
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 548829
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 376362
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 278295
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 254693
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 254201
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 170430
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 159695
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 151642
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 150868
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 147193
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 143752
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wyniki głosowań, protokoły z sesji > 139559
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 137658
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 128619
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 122340
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 104969
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 98909
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 90946
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 90400
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 85508
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 84085
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 81762
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 81657
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 80768
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 73882
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73119
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 72991
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 71564
Strona główna > Podstawowe dane > 70595
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 66056
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 58229
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 58195
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 53910
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 53038
Strona główna > Informacje o środowisku > 51676
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 50314
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 49185
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 48089
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 45723
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 44356
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 44230
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 44082
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 40826
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 39258
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 39108
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 38381
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 37998
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 36949
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 36341
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 35144
Strona główna > Władze miejskie > 35081
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 34819
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 34145
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 33264
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 32373
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 30630
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 30321
Strona główna > Budżet Torunia > 29462
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 28262
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 27682
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27391
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 27321
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 27111
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 26510
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 26219
Strona główna > Plany i programy działania > 26214
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 25314
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 25126
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 24958
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 24506
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 24371
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 23323
Strona główna > Majątek Gminy > 22983
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 22777
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 22440
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 22423
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 21602
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 21543
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 20853
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 19934
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 19928
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 19281
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 19088
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 18955
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 18796
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 18288
Strona główna > Rating miasta Torunia > 17756
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 16695
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 15717
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 14938
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14833
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 14153
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 13854
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 13436
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 12636
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 11992
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11689
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 10450
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 9613
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 9106
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 9072
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 7805
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 7213
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6938
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6177
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3933
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3881
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3852
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2765
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2591
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2521
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2284
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 2178
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2043
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 2026
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2023
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1984
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1270
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 859
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 597
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 483
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 381
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 188
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 148
Strona główna > KS3 > 53
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 49
Strona główna > Wybory samorządowe > 49
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 49
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 48
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 48
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 48
Strona główna > KS > 48
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 48
Strona główna > Konsultacje społeczne > 48
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 47
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 47
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 47
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 47
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 47
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 47
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 46
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 46
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 46
Strona główna > Zamówienia publiczne > 46
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 46
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 46
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 46
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 46
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 46
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 46
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 46
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 46
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 46
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 46
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 46
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 46
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenie porządkowe PMT > 46
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 46
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 34
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 32
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2019 > 13
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 7
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 6
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia w trybie ustawy PZP > 5
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 5
Strona główna > 5
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Transmisje z obrad RMT > 5
Strona główna > 5
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > 4
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2019 > 4
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Ogłoszenia o zatrudnieniu w ramach umowy na zastępstwo > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > Monitoring wizyjny miasta > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Treść decyzji podlegających publikacji > 4
Strona główna > Wybory do Sejmu RP oraz do Senatu RP 2019 > 4
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania finansowe gminy > 4
Strona główna > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2019 > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawozdania finansowe UMT > 4
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Klauzule informacyjne RMT > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2018 > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 4
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia poza ustawą PZP > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Sprawozdania > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > karty informacyjne o środowisku > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Interpelacje, wnioski, zapytania > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 4
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych > 4
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla komitetów wyborczych > 4
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla wyborców > 4
Strona główna > Taryfy opłat za wodę i ścieki > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dane osobowe, klauzula informacyjna > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2018 > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Patronaty > 4
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Do roku 2017 > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2020 > 2
Strona główna > Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 > 1
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2021 > 1
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2021 > 1
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2020 > 1
Strona główna > Zagospodarowanie przestrzenne - ogłoszenia > 1
Strona główna > Wybory Prezydenta RP 2020 > 1
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Deklaracja dostępności > 1
Strona główna > Wybory Prezydenta RP 2020 > 1
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2020 > 1
Suma wszystkich wejść 60688633
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A