Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Jarosław Beszczyński
Radny Miasta Torunia

beszczynski_jaroslaw_2006_02.jpgUrodził się 23 maja 1968 r. w Chełmży. W Toruniu mieszka od 1983 r. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym UMK. Od 1990 r. jest byłym policjantem.

Bezpartyjny.

W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz trzeci - był radnym V (2006-2010) i VI (2010-2014) kadencji. Wybrany z okręgu: Rubinkowo I i II, Bielawy, Jakubskie-Mokre. Kandydował z listy KKW Michała Zaleskiego "Czas Gospodarzy". W ostatnich wyborach zdobył 1118 głosów.

Zamierza zajmować się przede wszystkim sprawami bezpieczeństwa w mieście.

Jest żonaty - żona Kamila, nauczycielka w SP nr 11. Ma piętnastoletniego syna i sześcioletnią córeczkę.

Pasjonuje się sportem i motoryzacją.
funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych KWW Michała Zaleskiego
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: j.beszczynski@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Rewizyjna
Komisja Gospodarki Komunalnej

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A