Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Michał Jakubaszek
Radny Miasta Torunia

jakubaszek_michal_2014_01.jpgUrodził się 16 września 1981 roku w Toruniu i tutaj ukończył Szkołę Podstawową nr 30 oraz III Liceum Ogólnokształcące na Skarpie. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jako stypendysta studiował również prawo w Niemczech na Universität Rostock. W 2007 roku rozpoczął aplikację adwokacką i pracę w kancelarii, a od 2012 roku wykonuje wolny zawód adwokata.

W szkole średniej, aktywnie działając w harcerstwie, zdobył stopień instruktora. Na studiach angażował się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, Lidze Republikańskiej oraz Klubie Maratońskim UMK, trenował pływanie i triathlon. W tym czasie, wstępując również do Prawa i Sprawiedliwości, pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Forum Młodych PiS w Toruniu, członka Zarządu Krajowego FM PiS i jako asystent poselski społecznie udzielał porad prawnych. Michał Jakubaszek jest również absolwentem XX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Reprezentuje mieszkańców osiedli: Skarpa, Kaszczorek, Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice. Po raz pierwszy został wybrany do Rady Miasta Torunia w 2010 roku. W tym czasie podejmował szereg działań i inicjatyw. m.in. pracował nad przygotowaniem budżetu partycypacyjnego, propagowaniem idei Rad Okręgów i wprowadzeniem konsultacji społecznych. Z jego inicjatywy wprowadzono także zwolnienia od podatku od nowobudowanych nieruchomości.

Doprowadził m.in. do wprowadzenia zakazu wjazdu samochodów ciężarowych do Torunia w godzinach szczytu komunikacyjnego, do rewitalizacji parku i miasteczka rowerowego na Skarpie, przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Łódzkiej i ul. Włocławskiej, ul. Turystycznej oraz ul. Wiślanej z tunelem. Inicjował i wspierał utworzenie oraz remont nowej siedziby dla toruńskich harcerzy, rozbudowę SP nr 14 i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej, a także remont kapitalny SP nr 27.

Radny Michał Jakubaszek podejmował szereg interwencji, zapytań oraz wniosków, stając zawsze po stronie mieszkańców Torunia. Pracował również w Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Gazeta Pomorska wyróżniła Michała Jakubaszka, jako radnego „na piątkę”. Został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem za zasługi dla ZHP oraz odznaką Przyjaciel Dziecka TPD.

W wyborach samorządowych w 2014 roku uzyskał 2129 głosów, a w 2018 roku 3560 głosów, po raz drugi z rzędu osiągając najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów do Rady Miasta w okręgu nr 1.

Regularnie odbywa dyżury radnego w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca przy ul. Jagiellońskiej 25A/5 w Toruniu po uprzednim uzgodnieniu godziny dyżuru po nr tel. 795 991 889. Spotyka się z mieszkańcami również w innych częściach miasta. Zajmuje się przede wszystkim sprawami bezpieczeństwa, budżetu miasta, polityką społeczną i wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości.

Jest żonaty - żona Anna jest nauczycielką i pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi.

Kontakt: tel. kom.: 795 991 889; e-mail: m.jakubaszek@wp.pl


funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
telefon: 795 991 889
e-mail: m.jakubaszek@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Budżetu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A