Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Bartłomiej Jóźwiak
Radny Miasta Torunia

jozwiak_bartlomiej_2018_01.jpgUrodził się 30 stycznia 1981 r. Ukończył V LO w Toruniu. Jest absolwentem UMK, magistrem prawa, magistrem politologii oraz absolwentem studiów europejskich w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta. Działał w harcerstwie w 127 Toruńskiej Drużynie Harcerskiej z Podgórza oraz w samorządzie studenckim UMK i Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Pracował jako koordynator projektów europejskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie zawodowo zajmuje się ochroną środowiska pracując w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz czwarty. Reprezentuje mieszkańców Skarpy, Kaszczorka, Podgórza, Rudaka, Stawek, Czerniewic i Glinek. Kandydował z listy PO. W ostatnich wyborach zdobył 2390 głosy.

W Radzie Miasta zajmuje się problemami mieszkańców osiedli swojego okręgu, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, tworzeniem rozwiązań przyjaznych seniorom i rodzinom. Jego celem jest przyjazne miasto stwarzające możliwości dobrej pracy, rozwoju i życia wszystkich mieszkańców.

Jest żonaty - żona Ewa. Ma 3 letniego synka Kazika. Lubi sport: biega, pływa i jeździ rowerem. Jego pasją jest historia.

Strona internetowa: www.bjozwiak.pl


funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: b.jozwiak@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Oświaty i Sportu
Komisja Gospodarki Komunalnej

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A