Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Danuta Zając
Radna Miasta Torunia

zajac_danuta_2006_02.jpgUrodziła się w 1954 r. Radna Miasta Torunia nieprzerwanie od 1994 r. Pracuje w komisjach zajmujących się infrastrukturą komunalną, ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym. W kadencji 2002-2006 była wiceprzewodniczącą Komisji Gospodarki Przestrzennej, w latach 2006-2010 wiceprzewodniczącą Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, a w kadencji 2010-2014 przewodniczącą Komisji Budżetu.

Skutecznie zabiegała o budowę basenu przy ul. Hallera w Toruniu, rozbudowę kanalizacji ściekowej i deszczowej. Zabiega o remonty i budowę dróg, chodników oraz oświetlenia, wspierała działania związane z przygotowaniem budowy nowego mostu drogowego przez Wisłę oraz południowej obwodnicy Torunia, a także kapitalnego remontu Zespołu Szkół nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 17. Znakomita większość tych inwestycji doczekała się realizacji.

Jako radna, i jako człowiek wrażliwy, otwarty na potrzeby innych i zawsze gotowy spieszyć z pomocą, utrzymuje bliski i bezpośredni kontakt z mieszkańcami zwłaszcza lewobrzeżnej części miasta, z którą związała swoje życie. Współorganizowała pierwszą świetlicę środowiskową dla dzieci. Systematycznie organizuje imprezy dla dzieci i młodzieży, festyny dla mieszkańców, nie zapominając o seniorach. Tradycyjne spotkania opłatkowe dla osób starszych wpisała sobie w kalendarz corocznych obowiązków, zaś dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku, organizuje od lat pielgrzymki zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Samorząd to nie jedyne pole społecznej aktywności - w rodzinnej parafii przygotowuje plastyczne dekoracje kościoła, poświęcając na to swój prywatny czas.

Za szesnaście lat pracy na rzecz samorządu toruńskiego odznaczona została w maju 2010 r. Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Prezydent Rzeczypospolitej Polski, z okazji XX-lecia odrodzonego samorządu, uhonorował ją Złotym Krzyżem Zasługi.

W wyborach samorządowych kadencji 2014-2018 startowała z okręgu nr 1 (Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice,Skarpa i Kaszczorek) zdobywając 800 głosów.
funkcja: Radna Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych KWW Michała Zaleskiego
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: d.zajac@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Budżetu
Komisja Zdrowia i Rodziny

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A