Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Wojciech Klabun
Radny Miasta Torunia

klabun_wojciech_2014_01.jpgUrodził się w 1985 roku w Toruniu. Młodość spędził na Rubinkowie, obecnie mieszka na Podgórzu. Ukończył V Liceum Ogólnokształcące, a następnie stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jest także absolwentem Podyplomowych Studiów w zakresie finansów i marketingu, a także Podyplomowych Studiów w zakresie administracji publicznej.

Zaangażowany w działalność społeczną, zwolennik pracy organicznej. W młodości członek Harcerstwa Polskiego, ministrant i lektor w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła. Założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia "Nasz Podgórz", były przewodniczący Rady Okręgu nr 1 – Podgórz. Angażuje się w upowszechnianie zapomnianej historii lewobrzeża, a także w krzewienie kultury i postaw prospołecznych. Organizator debat, inscenizacji, turniejów, Dni Podgórza, sprzątania zaniedbanych terenów i innych.

W latach 2010-2014 członek miejskiego Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, przedstawiciel toruńskich Rad Okręgów w komisji przygotowującej projekt budżetu partycypacyjnego.

Interesuje się historią, marketingiem oraz sportem. Biega, lubi snowboarding. W 2014 roku był Komandorem Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski, dzięki którym sporty motorowe wróciły nad toruńskie nabrzeże po 59 latach przerwy.

Wieloletni członek Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości m.in. Przewodniczący Forum Młodych PiS w Toruniu. Przewodniczący Komitetu PiS nr 1 w Toruniu, członek Zarządu Miejskiego, a także Zarządu Okręgu toruńsko-włocławskiego.

W 2014 roku został wybrany do Rady Miasta Torunia, jako reprezentant okręgu nr 1: Skarpa, Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice, Kaszczorek. Głosowało na niego 1229 mieszkańców.

Żonaty, ma 3-letnią córkę Olę.

Telefon: 692 228 717
funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: w.klabun@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Rozwoju Miasta
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A