Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Krystyna Żejmo-Wysocka
Radna Miasta Torunia

zejmo-wysocka_krystyna_2018_01.jpgUrodzona w Olsztynie, szkołę średnią kończyła w Lidzbarku Warmińskim, mieszka w Toruniu od 1973r.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła także studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz liczne kursy i szkolenia dotyczące zarzadzania zasobami ludzkimi, pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ma 34-letni staż pracy zawodowej, w tym w samorządzie od 1993 r. (Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Miasta Torunia i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, którego była dyrektorem przez ponad 7 lat - do 30 czerwca 2011 r.) Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim. Zajmuje się polityką społeczną (w tym sprawami rodziny, osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie), rynkiem pracy, ekonomią społeczną i wdrażaniem środków EFS. Nadzoruje pracę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej I Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego. Jest drugą kadencję członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, gdzie reprezentuje stronę samorządową i Przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa. Odznaczona przez Prezydenta RP brązowym krzyżem zasługi.

Jest mężatką, mąż Jarosław jest emerytowanym nauczycielem i trenerem pływania. Ma dwoje dorosłych dzieci (córka Berenika i syn Jędrzej) i dwoje wnuków w wieku przedszkolnym. W wolnych chwilach jeździ na rowerze i spaceruje z psem.
funkcja: Radna Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: k.zejmo-wysocka@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Budżetu
Komisja Zdrowia i Rodziny

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A