Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Maciej Krużewski
Radny Miasta Torunia

kruzewski_maciej_2015_01.jpgUrodzony w Toruniu, absolwent UMK (studia magisterskie) i Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (studia podyplomowe).

Ekspert w zakresie programowania strategicznego, planowania przestrzennego, zarządzania i finansowania (fundusze UE) projektów infrastrukturalnych i gospodarczych, rozwoju przedsiębiorstw i klastrów innowacyjnych.

Obecnie zajmuje się wspieraniem przedsiębiorstw technologicznych i transferem nauki do gospodarki. W latach 1995-1998 – koordynator biura festiwalowego CAMERIMAGE. W 1999 roku szef pilotażu dziennikarskiego podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Toruniu.

Bezpartyjny.
funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: m.kruzewski@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Kultury, Turystyki i Promocji
Komisja Rozwoju Miasta

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A