Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Kamila Beszczyńska
Radna Miasta Torunia

beszczynska_kamila_2019_01.jpgUrodziła się 28 maja 1974 roku w Chełmży.

Jest absolwentką studiów wyższych magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku o kierunku nauczycielskim. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z zakresu resocjalizacji oraz studia podyplomowe w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej o kierunku terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną.

Od 15 lat pracuje w Szkole Podstawowej Nr 11 w Toruniu jako nauczyciel wychowania fizycznego. Jest też instruktorem fitness, tańca oraz sportów siłowych. Pod jej okiem rozwijają się talenty sportowe.

Od lat organizuje i wspiera akcje charytatywne na rzecz dzieci, seniorów oraz bezdomnych zwierząt. W Radzie Miasta zajmuje się problemami mieszkańców swojego okręgu, rozwojem sportu, oświatą, wsparciem ludzi starszych i potrzebujących oraz działaniem na rzecz schroniska miejskiego dla zwierząt.

W Radzie Miasta reprezentuje mieszkańców Bydgoskiego, osiedla Bielany i Działek Józefa. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Kultury, Turystyki i Promocji oraz jest członkiem Komisji Oświaty i Sportu.

Jest pasją od zawsze jest sport, trenuje akrobatykę oraz sporty siłowe. Wyciszenie odnajduje grając klasykę na gitarze.

Bezpartyjna.


funkcja: Radna Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych KWW Michała Zaleskiego
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: k.beszczynska@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Oświaty i Sportu
Komisja Kultury, Turystyki i Promocji

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A