Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Margareta Skerska-Roman
Radna Miasta Torunia

skerska-roman_margareta_2018_01.jpgUrodzona 29.12.1974 w Golubiu-Dobrzyniu.

Jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku politologia o specjalności samorządowo-politycznej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, administracji publicznej, zarządzania oświatą oraz nauczania języka polskiego i wiedzy o kulturze.

Od ponad dwudziestu lat pracuje na stanowisku sekretarza szkoły, w toruńskiej szkole podstawowej.

Odznaczona w 2010 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Społeczniczka, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego Jest autorką kilku projektów do budżetu partycypacyjnego, ławnikiem kadencji 2012-2015. Uważa, że każdy z nas może wiele zdziałać dla społeczności lokalnej. Sądzi bowiem, że liczy się najbliższe otoczenie – podwórko, ulica, dzielnica. Ponadto szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane z toruńską oświatą oraz polepszeniem sytuacji uczniów i słuchaczy toruńskich szkół i placówek oświatowych.

Bezpartyjna.

W Radzie Miasta reprezentuje mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia, Bielan i Działek Józefa.

Jej hobby to bieganie. Mężatka, 1 dziecko – ośmiolatka Emilia.
funkcja: Radna Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: m.skerska-roman@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Oświaty i Sportu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A