Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Katarzyna Chłopecka
Radna Miasta Torunia

chlopecka_katarzyna_2019_01.jpgUrodzona w 1985 r w Toruniu. Studiowała stosunki międzynarodowe w Toruńskiej Szkole Wyższej (obecnie Kolegium Jagiellońskie) i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe: Zasady wykorzystania funduszy unijnych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, Judaizm w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu oraz Akademię Energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przez kilka lat wykonywała prace związane z realizacją projektów unijnych dotyczących organizacji szkoleń podwyższających kompetencje kluczowe pracowników toruńskich firm oraz szkoleń praktycznych dla toruńskich gimnazjalistów w zakresie mechatroniki. Ponadto koordynowała projekt, w którym przyznawano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczych dla bezrobotnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie pracuje w branży energetycznej.

Udzielała się w akcjach społecznych propagujących wartości chrześcijańskie czy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Od 2012 r. należy do partii politycznej Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, którą wspiera swoją pracą, propagując cele, inicjatywy i założenia.

Interesuje się gospodarką niskoemisyjną i rozwojem innowacyjności przedsiębiorstw.

W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz pierwszy reprezentując mieszkańców osiedli: Rubinkowo, Jakubskie Przedmieście, Mokre, Bielawy, Grębocin.


funkcja: Radna Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: k.chlopecka@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Rewizyjna
Komisja Oświaty i Sportu

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A