Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Józef Wierniewski
Radny Miasta Torunia

wierniewski_jozef_220_2019_01.jpgJózef Wierniewski urodził się 9 marca 1947 r. w Toruniu. Jest absolwentem V LO w Toruniu i historii UMK. Tytuł magistra uzyskał po obronie pracy „Działalność polskich organizacji robotniczych w Toruniu w latach 1895 – 1914”. W 1968 r. rozpoczął pracę nauczyciela w SP 14, następnie w SP7 i SP 2 pełnił funkcję wicedyrektora. W 1982 r. po wprowadzeniu stanu wojennego zrezygnował ze stanowiska, pozostając nauczycielem SP 2. W okresie stanu wojennego zaangażowany był w działalność podziemną za co po 1989 r. był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Odznaką Honorową Działacza Opozycji Antykomunistycznej. W latach 1990 – 1992 był przewodniczącym Sekcji Region NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty. W 1992 r. wygrał konkurs na dyrektora V LO w Toruniu. Funkcję tę pełnił do emerytury czyli do 2012 r. Razem z innymi dyrektorami szkół i placówek powołali Toruńskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół, którego był wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym.

Żona Zofia.

Od 7 lutego 2019 r. jest radnym Rady Miasta Torunia, członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Miasta, a od marca 2019 r. - członkiem Klubu Koalicji Obywatelskiej.

W ramach pracy radnego zajmuje się również sprawami edukacji i ekologii w Toruniu.
funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: j.wierniewski@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Rewizyjna
Komisja Rozwoju Miasta

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A