Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022






Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 





   

Pracownicy UMT


Michał Wojtczak
Radny Miasta Torunia

wojtczak_michal_220_2020_01.jpgZ wykształcenia pedagog, ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie później pracował jako nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki i Psychologii.

Od 1980 związany z „Solidarnością”. Wchodził w skład podziemnych władz związku w Toruniu, redagował tygodnik „Kontra”, przygotowywał audycje Radia „Solidarność”. Od 1991 pełnił etatowo funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przez dwie kadencje przewodniczącego zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ „Solidarność”.

Działalność polityczną rozpoczął w Ruchu Społecznym AWS, pełniąc między innymi funkcję przewodniczącego zarządu regionu w województwie toruńskim, a później w województwie kujawsko-pomorskim. W 1997 został wybrany na posła na Sejm III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W Sejmie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Komisji Nadzwyczajnej ds. Reformy Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Wchodził w skład stałej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. W marcu 2000 objął funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po zakończeniu pracy w Sejmie przystąpił do SKL-RNP, pełniąc funkcję szefa partii w województwie kujawsko-pomorskim. W 2002 bez powodzenia kandydował do sejmiku tego województwa z listy Wspólnoty 2002. W 2004 wstąpił do Platformy Obywatelskiej.

Pełnił także funkcję dyrektora generalnego w Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom, będące organizatorem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

W 2005 z ramienia PO został wybrany na senatora VI kadencji w okręgu toruńskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat senatorski, otrzymując 103 087 głosów. W 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, w nowym okręgu jednomandatowym dostał 40 492 głosy. W 2015 nie został wybrany na kolejną kadencję. W 2018 wystartował na radnego miejskiego w Toruniu.

W 2018 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.


funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
e-mail: m.wojtczak@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Rewizyjna
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A