Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Karol Maria Wojtasik
Radny Miasta Torunia


funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres:
nr pokoju:
telefon:
fax:
e-mail: k.wojtasik@um.torun.pl
kompetencje:
członek komisji RMT: Komisja Zdrowia i Rodziny
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A