Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WOL
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Ochrony Ludności
adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 93 00
fax: 56 611 93 17
e-mail: wol@um.torun.pl
dyrektor: Rabuszak Andrzej
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
uwagi: UWAGA!!!
Zapoznaj się z ważnymi informacjami na temat bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta Torunia.
czynności: Z Wydziałem można kontaktować tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty.
Referaty
referat: Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 93 04
fax: 56 611 93 17, e-mail: wol@um.torun.pl
 
referat: Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 93 10
fax: 56 611 93 33 , e-mail: tczk@um.torun.pl
 
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Ochrony Ludności

Symbol Procedura      
 WOL 13.1 Impreza masowa - Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
 WOL 13.2 Regulamin strzelnicy - wydanie decyzji o zatwierdzeniu
 WOL 13.6 Świadczenia osobiste - przeznaczanie do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony
 WOL 13.3 Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Toruniu
 WOL 13.7 Świadczenia rzeczowe - przeznaczanie do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony
 WOL 13.8 Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 WOL 13.9 Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego
 WOL 13.10 Decyzja o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
 WOL 13.4 Zgromadzenie - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE ZWYKŁE)
 WOL 13.5 Zgromadzenie - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A