Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WZiPS
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
telefon: sekretariat: 56 611 84 54
fax: 56 611 88 90
e-mail: wzips@um.torun.pl
dyrektor: 2170
urzędowanie: Pon.-pt.: 7:30-15:30
uwagi: UWAGA!!!
Zapoznaj się z ważnymi informacjami na temat bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta Torunia.


UWAGA - WAŻNE INFORMACJE

Referat Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Umawianie terminu wizyty na złożenie wniosków możliwe jest poprzez system kolejkowy: rezerwacja.um.torun.pl lub pod numerami telefonów: 56 611 88 92, 56 611 88 91, 56 611 88 93, 56 611 88 94, 56 611 88 95, 56 611 88 89, 56 611 83 42 (w godzinach 7:30-15:30).

Bezpośrednia obsługa interesantów może mieć miejsce tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na termin (konkretny dzień i godzina). Obsługa interesantów odbywa się zawsze w wyznaczonym miejscu i na wyznaczonym stanowisku, do którego osoby przychodzące są kierowane przez portiera lub przez pracowników działu.
czynności: Z wydziałem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty.

UWAGA!!!
Zobacz zasady obowiązujące w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności Urzędu Miasta Torunia
Referaty
referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 88 92
fax: 56 611 88 99, email: mzon@um.torun.pl
 
referat: Punkt Obsługi Interesanta
adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń, pokój nr 1.
telefon: 56 611 88 92
 
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Symbol Procedura      
 WZiPS 12.1 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych – wpis
 WZiPS 12.2 Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych - wydawanie
 WZiPS 12.3 Karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych - wydawanie*
 WZiPS 12.4 Orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
 WZiPS 12.5 Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień
 WZiPS 12.6 Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności
 WZiPS 12.7 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia
 WZiPS 12.8 Przewóz zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy do miejsca pochówku - wydanie zezwolenia
 WZiPS 12.9 Wykaz dziennych opiekunów - wpis

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A