Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WE
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Edukacji
adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 20
fax: 56 611 88 37
e-mail: we@um.torun.pl
dyrektor: Łukaszewska Anna
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
uwagi: UWAGA!!!
Zapoznaj się z ważnymi informacjami na temat bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta Torunia.
czynności: Z wydziałem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty. Po wcześniejszym umówieniu się na termin - bezpośrednia obsługa interesantów.
Pracownicy
 • Łukaszewska Anna
  dyrektor

 • Nowicka-Skuza Katarzyna
  zastępca dyrektora wydziału

 • Orgacka Małgorzata
  obsługa kancelaryjna, realizacja obowiązku nauki, kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

 • Kempińska Iwona
  nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych; szkoły mistrzostwa sportowego; stypendium dla studentów

 • Starzyńska Paulina
  organizacja liceów ogólnokształcących, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów

 • Mikołajczyk Anna
  organizacja szkół podstawowych, specjalnych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych; sprawy związane z dowożeniem do przedszkoli i szkół uprawnionych dzieci i uczniów; postępowanie rekrutacyjne do placówek oświatowo-wychowawczych; stypendia naukowe

 • Przybysz Urszula
  organizacja przedszkoli miejskich i szkół podstawowych; nabór elektroniczny do przedszkoli miejskich; pomoc materialna o charakterze specjalnym dla uczniów; współpraca z uczelniami wyższymi

 • Rajczak-Zalewska Danuta
  organizacja przedszkoli miejskich i szkół podstawowych; kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych; nabór elektroniczny do szkół podstawowych; awans zawodowy nauczycieli; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 • Seweryński Tomasz
  organizacja przedszkoli miejskich i szkół podstawowych; koordynowanie spraw związanych z Budżetem Obywatelskim; koordynowanie spraw związanych z organizacją nauki szkolnej z cudzoziemców

 • Szargało Marta
  organizacja przedszkoli miejskich, szkół podstawowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Żbikowska-Górska Magdalena


  powrót


  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A