Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 04.08.2021


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WE
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Edukacji
adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 20
fax: 56 611 88 37
e-mail: we@um.torun.pl
dyrektor: Łukaszewska Anna
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
uwagi: UWAGA!!!
Nowe zasady organizacyjne obowiązujące w Urzędzie Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat.


UWAGA!!!
TYMCZASOWA ZMIANA SIEDZIBY WYDZIAŁU

Od 5 lipca 2021 r. Wydział Edukacji ma tymczasową siedzibę w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wojska Polskiego 47a.

Godziny urzędowania, telefony służbowe i adresy e-mail pracowników WE pozostają bez zmian.


czynności: Z wydziałem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty. Po wcześniejszym umówieniu się na termin - bezpośrednia obsługa interesantów.
Referaty
referat: Strategii Rozwoju Edukacji i Współpracy z Podmiotami Zewnętrzynymi
adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 27
 
Pracownicy
 • Łukaszewska Anna
  dyrektor

 • Nowicka-Skuza Katarzyna
  zastępca dyrektora wydziału

 • Chmielewska Marzena
  kierownik Referatu Strategii Rozwoju Edukacji i Współpracy z Podmiotami Zewnętrzynymi

 • Orgacka Małgorzata
  obsługa kancelaryjna, realizacja obowiązku nauki, kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

 • Grunwald Grażyna
  organizacja przedszkoli, prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków socjoterapii, prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do ośrodków wychowawczych na mocy postanowień Sądu Rejonowego.

 • Kempińska Iwona
  organizacja szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, szkoły mistrzostwa sportowego, elektroniczny nabór do szkół i przedszkoli

 • Ruszkowska Marzenna
  organizacja szkół podstawowych, szkół specjalnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Starzyńska Paulina
  organizacja liceów ogólnokształcących, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów

 • Rajczak-Zalewska Danuta


 • Żbikowska- Górska Magdalena


  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Edukacji

  Symbol Procedura      
   WE 3.1 Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną - wydanie zezwolenia
   WE 3.2 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - wydanie zaświadczenia

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A