Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WGK
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Gospodarki Komunalnej
adres: ul. Legionów 220, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 83 10
fax: 56 611 83 05
e-mail: wgk@um.torun.pl
dyrektor: Kowallek Marcin
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
uwagi: UWAGA!!!
Zapoznaj się z ważnymi informacjami na temat bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta Torunia.
czynności: Z wydziałem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty.
Referaty
referat: ds. Infrastrukturalnych i Energetycznych
adres: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220
telefon: 56 611 83 19
fax: 56 611 83 05
 
referat: Publicznego Transportu Zbiorowego
adres: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220
telefon: 56 611 83 09
fax: 56 611 83 05
 
referat: Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych
adres: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220
telefon: 56 611 83 41, 56 611 83 02
fax: 56 611 83 05, e-mail: odpady@um.torun.pl
 
referat: Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach
adres: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220
telefon: 56 611 87 18
fax: 56 611 83 05
 
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Symbol Procedura      
 WGK 10.1 Interwencja w sprawie usuwania nielegalnych składowisk odpadów
 WGK 10.2 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych - zezwolenie na prowadzenie działalności
 WGK 10.3 Wytwarzanie odpadów - udzielenie pozwolenia
 WGK 10.4 Gospodarka odpadami niebezpiecznymi - zatwierdzenie programu
 WGK 10.5 Odpady - udzielenie zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów
 WGK 10.6 Odpady komunalne - wpis do rejestru działalności regulowanej
 WGK 10.7 Odpady - udzielenie zezwolenia na zbieranie
 WGK 10.8 Wytwarzanie odpadów oraz sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami - przedłożenie informacji
 WGK 10.9 Odpady-udzielenie zezwolenia na transport
 WGK 10.10 Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu.
 WGK 10.11 Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A