Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WGK
 

   
Wydział Gospodarki Komunalnej
adres: ul. Legionów 220, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 83 10
fax: 56 611 83 05
e-mail: wgk@um.torun.pl
dyrektor: Kowallek Marcin
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
uwagi:

UWAGA!!!
Od 18 maja 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z usług Urzędu Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat
czynności: Z Wydziałem można kontaktować tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty.Wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznie, mailowo) na termin i określoną godzinę w wydziale odbywać się będzie bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie spraw dot. odbioru odpadów komunalnych, opłat i reklamacji dot. biletów komunikacji miejskiej oraz projektów organizacji ruchu.
Referaty
referat: ds. Infrastrukturalnych i Energetycznych
adres: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220
telefon: 56 611 83 19
fax: 56 611 83 05
 
referat: Publicznego Transportu Zbiorowego
adres: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220
telefon: 56 611 83 09
fax: 56 611 83 05
 
referat: Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych
adres: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220
telefon: 56 611 83 41, 56 611 83 02
fax: 56 611 83 05, e-mail: odpady@um.torun.pl
 
referat: Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach
adres: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220
telefon: 56 611 87 18
fax: 56 611 83 05
 
Pracownicy
1-20 21-22 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Symbol Procedura      
 WGK 10.5 Interwencja w sprawie usuwania nielegalnych składowisk odpadów
 WGK 10.7 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych - zezwolenie na prowadzenie działalności
 WGK 10.8 Wytwarzanie odpadów - udzielenie pozwolenia
 WGK 10.9 Gospodarka odpadami niebezpiecznymi - zatwierdzenie programu
 WGK 10.10 Odpady - udzielenie zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów
 WGK 10.15 Odpady komunalne - wpis do rejestru działalności regulowanej
 WGK 10.11 Odpady - udzielenie zezwolenia na zbieranie
 WGK 10.12 Wytwarzanie odpadów oraz sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami - przedłożenie informacji
 WGK 10.14 Odpady-udzielenie zezwolenia na transport
 WGK 10.2 Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu.
 WGK 10.1 Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A