Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 31.05.2020


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > BOM
 

   
Biuro Ogrodnika Miejskiego
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 83 56
e-mail: bom@um.torun.pl
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach:7.30-15.30
uwagi:

UWAGA!!!
Od 18 maja 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z usług Urzędu Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat
czynności: Z Biurem można kontaktować tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty, nie ma bezpośredniej obsługi interesantów.
Referaty
referat: Utrzymania Zieleni
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 86 58
 
referat: Kształtowania Zieleni
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 83 56
 
Pracownicy
 • Swinarska Jolanta
  p.o. dyrektora /kierownik referatu kształtowania zieleni

 • Kozłowski Tomasz
  kierownik referatu utrzymania zieleni

 • Popis Daria
  planowanie, kontrola i realizacja budżetu oraz obsługa administracyjna biura

 • Czerwiński Józef
  stanowisko ds. gospodarki wodnej i melioracji

 • Karmienko Anna
  stanowisko ds. projektów europejskich w zakresie ochrony zieleni

 • Łydzińska Joanna
  stanowisko ds .przyjmowania zgłoszeń na usuwanie drzew i krzewów

 • Rasała Anna
  Stanowisko ds. nadzoru utrzymania terenów zieleni w pasach drogowych

 • Sypniewska Ewa
  stanowskio ds. ochrony zwierząt , cmentarzy i rolnictwa

 • Tyczyńska Joanna
  stanowisko ds. wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz realizacji nasadzeń zastępujących

 • Winiarski Piotr
  stanowisko ds. utrzymania małej architektury i stanu sanitarnego miasta


  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Biuro Ogrodnika Miejskiego

  Symbol Procedura      
   BOM 36.1 Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach
   BOM 36.2 Postępowania w zakresie dotyczącym zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich
   BOM 36.3 Usuwanie drzew oraz krzewów - wydawanie zezwolenia
   BOM 36.4 Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa - wydanie zaświadczenia
   BOM 36.6 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
   BOM 36.5 Wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych przeznaczonych pod budowę.

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A